Zarząd

W skład zarządu wchodzą następujące osoby:

Prezes: Lesław Michna
Vice Prezes: Eugeniusz Pelczar
Skarbnik: Rafał Przymusiński
Kierownik drużyny: Marcin Szelc
Jan Rymasz
Opieka medyczna: Grzegorz Bargiel
Członkowie Zarządu: Piotr Pelczar
Tomasz Bargiel