Powstanie klubu

Kronika L.Z.S. „Wisłok” Krościenko Wyżne

Autor: Bolesław Pudłowski

Krościenko Wyżne przylegające niemal do Krosna, nigdy nie miało stadionu sportowego, a co za tym idzie klubu i sekcji piłkarskiej. Wszystkie próby i starania czynione w przeszłości przez ludzi kochających sport, a szczególnie piłkę nożną, wśród których wyróżnili się Józef Żywiec, Mieczysław Lorens, Mieczysław Pelczar i inni kończyły się niepowodzeniem. Nic też dziwnego, że starsi chłopcy z naszej wsi kopali piłkę przeważnie w sąsiedzkich LZS – ach lub innych klubach, zaś młodzież szkolna z zazdrością przyglądała się trenującym rówieśnikom na swych stadionach w okolicznych miejscowościach.

W kwietniu 1991 roku podjęto jeszcze jedną próbę. Z inicjatywy sołtysa wsi p. Tomasza Fejkla, popartej przez grupę ludzi znających się na sporcie, zwołano zebranie, na którym wybrano Społeczny Komitet Budowy Stadionu. Przewodniczącym został nauczyciel wychowania fizycznego mgr Stefan Pudłowski. Zastępcą przewodniczącego Jan Szmyd, a skarbnikiem Adam Buczyński. Z marszu zabrano się do budowy stadionu i budynku klubowego. Zaangażowanie i poświęcenie mieszkańców było ogromne. Kiedy budowa była już wysoko zaawansowana postanowiono powołać Ludowy Zespół Sportowy oraz sekcję piłki nożnej.

Sprawom klubu poświęcono odbyte dnia 2 grudnia 1992 roku otwarte zebranie założycielskie. Powołano Radę Klubu, której prezesem został p. Tomasz Fejkiel, zastępcą prezesa mgr Adam Findysz, sekretarzem mgr Stefan Pudłowski, skarbnikiem p. Adam Buczyński. W tym czasie zwrócono się z prośbą do urzędu Gminy w Korczynie o pomoc finansową na zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla tworzącej się sekcji piłki nożnej. Próba została załatwiona pozytywnie. Organizowano także zabawy taneczne i dyskoteki, a dochód przeznaczono na potrzeby klubu.

Dla tworzącego się klubu znaczącą pomocą były datki finansowe i rzeczowe mieszkańców naszej wsi. Na wiosnę 1993 roku rozpoczął się nabór młodzieży do sekcji piłki nożnej. Chłopcy zgłaszali się bardzo licznie i chętnie. Z czterdziestoosobowej grupy, wyselekcjonowano dwudziestu najbardziej zdyscyplinowanych i zdolnych chłopców, z którymi rozpoczął pracę Mieczysław Dębiec. Zawodnicy ci mieli stanowić pierwszą w historii istnienia Wisłoka kadrę zespołu.

Poniżej lista 20 piłkarzy, którzy zostali zgłoszeni do OZPN i mogli reprezentować barwy Wisłoka w debiutanckim dla tego klubu sezonie 1993/94:

1. Robert Liput
2. Rafał Michna
3. Piotr Gunia
4. Paweł Zajdel
5. Piotr Niżnik
6. Wojciech Czekański
7. Robert Sokołowski

8. Stanisław Wilusz
9. Szczepan Sowa
10. Zbigniew Wójcik
11. Artur Pojnar
12. Łukasz Szajna
13. Maciej Wójcik
14. Artur Olszewski

15. Robert Stasz
16. Wacław Turoń
17. Krzysztof Szmyd
18. Jerzy Michna
19. Jan Gunia
20. Witold Pelczar

Ponadto kadrę wzmocnili piłkarze, którzy dotąd reprezentowali inne kluby. Byli to:

1. Mariusz Nowak
2. Jan Rymarz
3. Waldemar Szul
4. Maciej Szul
5. Grzegorz Szmyd

Aby nie ominąć nikogo dodam jeszcze, że kierownikiem drużyny został p. Marian Sieniawski, na sanitariuszy powołani zostali p. Ryszard Bentkowski i p. Władysław Zając.

W skład Rady Drużyny weszli: Mariusz Nowak, Piotr Gunia i Robert Sokołowski. Mariusz Nowak został również pomocnikiem trenera.

W takim oto składzie personalnym drużyna przystąpiła do pierwszego w historii klubu z Krościenka Wyżnego sezonu piłkarskiego 1993/94.